2369 ( ex 2297) pernis 22-08-1995 - coll. Walter Den Daas
2369 ( ex 2297) pernis 22-08-1995 – coll. Walter Den Daas

Waarom een nieuwsbrief?

De nieuwsbrief geeft informatie over veranderingen over en wijzigingen die kunnen voorkomen.

Daarnaast worden er antwoorden gegeven over veel voorkomende vragen. Een van de vragen die veel wordt gesteld is:

Waarom wordt er weinig fotomateriaal van Museumlijnen geplaatst?

30-april 1982 - de 23 023 tussen Rotterdam RMO en Rotterdam Spaanse Polder - Dia - H. Wolf
30-april 1982 – de 23 023 tussen Rotterdam RMO en Rotterdam Spaanse Polder – Foto – H. Wolf

Dit komt niet doordat in de collectie geen foto’s zitten  Eigenlijk wel erg veel, maar het museale bestand van machines, wagons, rijtuigen enz. enz. en bij iedere speciale dagen komen er weer meer bij. en dan spreken we vaak over tientallen. Op de site worden de bewaard gebleven machines wel genoemd, en soms worden foto’s geplaatst waarbij er juist de indruk te geven over hoe het materieel er tijdens hun indienststelling er heeft uitgezien, maar dan voor de kleuren, want van veel vooroorlogs materieel is geen kleurenfoto beschikbaar.

Copyrights

De copyrights worden zo goed mogelijk vermeld – echter wanneer er foto’s van NS Locomotieven worden gevonden op Buitenlandse Sites dan ontbreken vaak de namen van de eigenaar van de collectie of de maker van de foto. Wanneer u een foto ziet waarvan u de rechten heeft meld dit bij de foto op onze site. U ziet dan ook achter de foto meer informatie gevraagd of e.d.. Indien u een eigen website heeft wordt deze op onze bedankpagina vermeld. Daarnaast word er vaak gewerkt pseudoniemen, en probeer dan maar te achterhalen wie de eigenaar is.

Onze instelling is om een compleet mogelijke site te maken welke voor het nageslacht bewaard blijft door dat het opslagmateriaal dubbel wordt bewaard. Waarbij de namen van de coll. houders en fotograven ook bewaard blijven.

De ontwikkelingen

Toekomstige artikelen

2 x een 2200 en post I op het emplacement Haanrade - 23-06-1966 - foto J.G.C van de Meene
2 x een 2200 en post I op het emplacement Haanrade – 23-06-1966 – foto J.G.C van de Meene

Er is nog steeds een artikel over Station Kerkrade Rolduc/ Haanrade maar er is weinig beeldmateriaal over te vinden.

Daarnaast spoedig een artikel over Dieselloc-serie 2400 – waarna twee artikelen verschijnen NL Mat ’54 en Station Den Haag Hollands Spoor. Dit vanwege de vele positieve reacties over artikelen over stations.

Technische ontwikkelingen

Alle artikelen waar veel foto’s van zijn krijgen deze maand een bijlage-pagina waar soms veel meer foto’s op staan.

Daarnaast zijn wordt er gewerkt aan een verbeterde menustructuur.

Maar er zijn nog meer plannen daarover later meer.